Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Mercuri Internationals Säljchefsutbildning Block 1

 


Välkommen till Mercuri Internationals Säljchefsutbildning - Block 1. Ett omsorgsfullt framtaget program som utrustar dig som säljchef, eller blivande säljchef, med rätt verktyg för att leda dig själv och ditt team. Hos Mercuri International Business School utvecklas du och byter erfarenheter under ledning av konsulter som specialiserat sig på just ditt område. Du får tillgång till de senaste rönen och bygger ett nätverk med personer i liknande ställning i näringslivet. Dagens säljklimat ställer höga krav. Ge dig själv rätt förutsättningar att lyckas med en ny uppdaterad verktygslåda.


Programmet är uppdelat i två block och väljer du att genomföra dem båda blir du efter utbildningens slut certifierad.

Citat från tidigare deltagare: "Väldigt bra struktur, övningar, utbildningsledare och deltagande kollegor. Högt i tak och bra diskussioner!"


OM SÄLJCHEFSUTBILDNINGEN
Utbildningsdagarna genomförs med en flexibel pedagogik med föreläsningar, simuleringsspel samt många träningspass med bl.a. aktörer där du får testa din förmåga att kommunicera. Du arbetar utifrån din personliga säljchefshandbok som är full av praktiska verktyg och tips och som kommer att hjälpa dig i ditt arbete långt efter avslutad kurs.


Mellan de olika träffarna arbetar du med olika arbetsuppgifter kopplade till din vardag, e-learning moduler för genomförda utbildningssteg samt träffar med din coachgrupp som består av andra deltagare i programmet.


UTBILDNINGSMÅL
Du får kunskaperna och färdigheterna i de viktigaste verktygen du behöver för att leverera förväntat resultat. Fokus ligger både på säljstyrning och säljledarskap. Parallellt med utbildningen får du praktisk träning direkt i din verksamhet.


FÖR VEM
Mercuri Internationals säljchefsutbildning vänder sig till dig som ska ta rollen som säljchef, som haft den några år eller som har ett ledningsansvar för försäljning eller kundservice, t.ex. som region- eller exportchef.


INNEHÅLL


Steg 1: Säljchefen – En introduktion
- Senaste rönen inom försäljning.
- Affärsplaneringsprocessen och visionen i vardagen.
- Hur etablerar man en säljkultur?
- Säljchefsrollen - säljstyrning kontra säljledning.
- Vilka beteenden i din roll som Säljchef skapar resultat?
- Att leda dina säljare utifrån var de befinner sig i sin utveckling.
- ”Jag och säljchefsrollen. Mina egna styrkor och utmaningar” – lär känna dina kollegor i gruppen.


Steg 2: Säljchefen – Strategen
- Arbeta med mål – styrning och kontroll, eller utveckling och motivation?
- Få dina säljare att förstå, acceptera och arbeta med målstyrning.
- Skapa tydlighet mellan resultat, insats och kompetens.
- Styra och analysera säljarbetet, formulera säljstrategier och säkra att dina säljare arbetar i rätt riktning.
- Opportunity management.  


Steg 3: Säljchefen – Coachen för dina säljare
- Affärssimuleringsspel kopplat till dina lärdomar från steg 1 och 2.
- Vad skapar medvetenhet och ansvar?
- Grunderna i säljcoaching kopplat till Säljchefens nyckelarbetsuppgifter.
- Jag som coach – vilka beteenden krävs?
- Praktisk träning i coaching.


Steg 4: Säljchefen – Den utvecklande ledaren
- Stöd och konfrontation – hur ser bra feedback ut?
- Vad driver oss? (förutom säljbonus?)
- Säljchefens huvudarbetsuppgifter för säljledning: Att genomföra sambesök, RIK*-samtal som målstyrningssamtal (*RIK: Resultat, Insatser, Kompetens), Att ge energi i säljmötet.
- Träning med aktörer: Hur kan du använda coaching och feedback?


Steg 5: Säljchefen – Den effektiva ledaren
- Analys och slutsatser av trender som påverkar min säljorganisation.
- Hur säkrar vi kompetens och utveckling framåt?
- Praktisk motivation i vardagen.
- Att initiera och leda i förändring.
- Summering av utbildningsprogrammet.
- Fokusområden framåt.
- Min Säljledardeklaration – så här vill jag uppfattas i mitt ledarskap.


Investering för dessa tio dagar, under en 12 månaders period, är 72 000 kr exkl. moms. Lunch och kaffe ingår.


Schema för Säljchefsutbildningen med start 2017/2018


Säljchefsutbildningen

* Obligatoriska fält

Mercuri Internationals Säljchefsutbildning Block 1