Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Mercuri Internationals Säljchefsutbildning Block 2
 

Välkommen till Mercuri Internationals Säljchefsutbildning - Block 2. Fortsättningen på Mercuri Internationals Säljchefsutbildning Block 1, där du efter utbildningens slut blir Certifierad Säljchef.

OM SÄLJCHEFSUTBILDNINGEN

Utbildningsdagarna genomförs med en flexibel pedagogik med föreläsningar, simuleringsspel samt många träningspass med bl.a. aktörer där du får testa din förmåga att kommunicera. Du arbetar utifrån din personliga säljchefshandbok som är full av praktiska verktyg och tips och som kommer att hjälpa dig i ditt arbete långt efter avslutad kurs.

Mellan de olika träffarna arbetar du med olika arbetsuppgifter kopplade till din vardag, e-learning moduler för genomförda utbildningssteg samt träffar med din coachgrupp som består av andra deltagare i programmet.

UTBILDNINGSMÅL

Du får kunskaperna och färdigheterna i de viktigaste verktygen du behöver för att leverera förväntat resultat. Fokus ligger både på säljstyrning och säljledarskap. Parallellt med utbildningen får du praktisk träning direkt i din verksamhet.

FÖR VEM

Mercuri Internationals säljchefsutbildning vänder sig till dig som ska ta rollen som säljchef, som haft den några år eller som har ett ledningsansvar för försäljning eller kundservice, t.ex. som region- eller exportchef.

INNEHÅLL

Steg 1: Ledarskap med säljteam
- Utveckla säljteam – skillnaden team /personligt ledarskap
- Framgångsfaktorer i säljteam - energi, målmedvetenhet, samarbete och ambition.
- Säljchefen som förebild. Hur utvecklar jag min roll?
- Teammöten – fysiska träffar och distansmöten – hur arbetar jag effektivit med Skype etc.
- Mötesstruktur och agenda.
- Presentationsteknik - med fokus på HUR!
- ”Storytelling” – Sälj in idéer och kommunicera med säljteamet.
- Jag och säljchefsrollen. Mina egna styrkor och utmaningar” – lär känna dina kollegor i gruppen


Steg 2: Slutresultat & certifiering
- Presentation av erfarenheter och resultat i säljchefens förändrings- arbete. - Vi delar med oss av våra bästa lärdomar och beslutar om hur vi som grupp tillsammans fortsätter utvecklingsarbetet.
- Certifiering / diplomering

Investering för dessa tre dagar är 21 000 kr exkl. moms. Lunch och kaffe ingår.


Schema Säljchefsutbildningen Block 2 med start 2019


 saljchefsutbildningen block 2

* Obligatoriska fält

Mercuri Internationals Säljchefsutbildning Block 2