Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Säljledning
Tillbaka

Säljledning

Mercuri Internationals säljledningsutveckling innefattar utformning av rätt process, implementering av rätta åtgärder och att främja värdefulla kunskaper och beteenden för att förbättra säljprestationerna. Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.

Vårt arbete med försäljningschefer och säljledning innefattar:

 • Motivation och team-building
 • Planering, uppföljning och analys av prestationer
 • Prestationsstyrning
 • Hantera säljaktiviteter
 • Belöningssystem med direkt koppling till uppsatta Key Performance Indicators
 • Genomslag i försäljningen
 • Hantera säljprestationer
 • Säljcoaching och utveckling av team och enskilda säljare
 • Större effektivitet i säljledningsprocessen
 • Prognoser och pipeline management

Våra säljkonsulter hjälper dig att förbättra färdigheterna, metoderna och effektiviteten hos dina försäljningschefer genom en kombination av:

 • Nulägesanalys
 • Konsultation för att identifiera var processerna behöver förbättras
 • Utbildning inom säljledning och coaching
 • Affärssimuleringar och affärsspel
 • Implementering av försäljningsstrategier
 • Tillhandahålla nya verktyg och metoder

Avkastningen på att investera i en strukturerad försäljningsprocess

Det oberoende undersökningsföretaget CSO Insight har utfört undersökningar kring avkastningen på att investera i en förbättrad säljprocess. Denna video visar hur det påverkar måluppfyllelsen och hur en strukturerad försäljningsprocess påverkar resultaten.

The ROI of sales process.