Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Tillbaka

Uppdatera din UL-utbildning med Utvecklande Ledarskap 2.0

Kompletterande utbildningsdag om Destruktivt Ledarskap

- För dig som gick Utvecklande Ledarskap innan den 30 juni 2017

Många ledare har beteenden i vardagsarbetet som inte hjälper dem och organisationen att lyckas. Destruktiva ledarbeteenden skapar ofta frustration och passivitet hos medarbetarna. Under sommaren 2017 uppdaterade Försvarshögskolan sin Ledarstilsmodell till att även inkludera dessa destruktiva ledarbeteenden. Mercuri International har tagit fram en 1-dags-utbildning till dig som gått utbildningen Utvecklande ledarskap innan den 30 juni 2017. Du kan nu komplettera din UL-utbildning med en ny ledarbedömning som inkluderar den nya forskningen. 
 
OM UTVECKLANDE LEDARSKAP 2.0
Vi lägger fokus på den uppdaterade modellen i Utvecklande ledarskap. I upplägget ingår en ny Utvecklande Ledarskap ledarbedömning,ULL. Du får möjlighet att arbeta med och revidera din personliga handlingsplan. Vi varvar teori med gruppdiskussioner, övningar och reflektion individuellt och i grupp.  
Efter utbildningsdagen får du även möjlighet att boka till uppföljande telefoncoaching med handledare mot en extra kostnad.
 
UTBILDNINGSMÅL
Få ett nytt nuläge i din egen ledarutveckling
Få insikt i vad som är destruktiva beteenden
Möjlighet till fortsatt utveckling av dina dagliga ledarbeteenden, med stöd av den uppdaterade modellen och genom de personliga beslut du tar utifrån din nya ULL.
 
FÖR VEM 
Utbildningen riktar sig till alla ledare som har gått utbildningen Utvecklande ledarskap innan 30 juni 2017. 
 
ETT KONCEPT FRÅN FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Utvecklande Ledarskap har forskats fram, ägs och fortsätter att förfinas av Försvarshögskolan (FHS) och används idag inom stora delar av det privata näringslivet och andra sektorer av arbetslivet samt även på elitnivå bland tränare inom idrott. Mercuri International är ett av de företagen i världen som arbetat längst med konceptet Utvecklande ledarskap.
 
Längd: 1 dag
Investering: 8900 kr ex moms och telefoncoaching. Lunch & kaffe ingår.
Datum:  22 mars 2018 kl 9.00-17.00
Information och anmälan: [email protected] 
 
Uppdatera din UL-utbildning med Utvecklande Ledarskap 2.0