Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Vår Säljchefsutbildning
Tillbaka

Vår Säljchefsutbildning

Under hösten 2014 relanserade vi vår uppdaterade Säljchefsutbildning, Mercuri Internationals viktigaste och mest meriterande ledarutvecklingsprogram. Det är en genomgripande försäljningschefsutbildning i gränssnittet mellan ledarskapsprogram och praktisk träning som ger dig alla de viktiga verktyg du behöver i din säljchefsroll.

Kort om Mercuri Internationals säljchefsutbildning

  • Totalt tio månader
  • Tio kursdagar föredelade på fem kurstillfällen
  • E-learningmoduler, cooachgrupper och pratisk träning mellan kurstillfällena
  • Examination och diplomering

Säljchefsprogrammet innefattar tio kursdagar fördelade på fem tillfällen över tio månader. Mellan träffarna arbetar du med olika arbetsuppgifter kopplade till din vardag, e-learning moduler, facklitteratur, samt träffar med din coachgrupp bestående av andra deltagare i programmet. Parallellt med utbildningen får du även praktisk träning direkt i din verksamhet.

Är du säljchef eller försäljningschef och söker en utbildning? Programmet vänder sig till dig som är eller ska ta rollen som sälj- eller försäljningschef eller som har ett ledningsansvar för försäljning eller kundservice. Med Mercuri Internationals Säljchefsprogram får du kunskaperna, färdigheterna och de viktigaste arbetsredskapen du behöver för att leverera förväntat resultat, baserat på de ökade krav som ställs på säljorganisationer idag.

Vad ger utbildningen

Du får kunskaperna och färdigheterna i de viktigaste verktygen du behöver för att leverera förväntat resultat. Fokus ligger både på säljstyrning och säljledarskap. Parallellt med utbildningen får du praktisk träning direkt i din verksamhet.

 

För mer information om vår Säljchefsutbildning och tillgängliga kursdatum

Vår Säljchefsutbildning