Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Vilka är framtidens drivkrafter inom försäljning? Besvara vår senaste undersökning
Tillbaka

Vilka är framtidens drivkrafter inom försäljning? Besvara vår senaste undersökning

Det har skett stora förändringar inom försäljning under de senaste åren och är det något man kan vara säker på så är det att förändringarna kommer att fortsätta. I denna föränderliga miljö är det viktigt för chefer och företagsledare att ha ständig tillgång till aktuell och korrekt information och en tydlig bild av situationen inom olika områden och marknader. Därför arbetar vi på Mercuri med att hitta de framtida drivkrafter som har koppling till försäljning – vad och hur företagsledare uppfattar situationen när det gäller försäljning och säljledning samt vilka de viktigaste nyckelfaktorerna/drivkrafterna är för framtida tillväxt (inom försäljning i sig och verksamheten i stort).

Besvara enkäten och få tillgång till en sammanfattning av central information

Hur ser du på de framtida drivkrafterna inom försäljning? Genom att besvara undersökningen kommer du att vara först med att få tillgång till viktiga resultat och insikter under första kvartalet av 2017. Att besvara enkäten kommer också att hjälpa dig att analysera din egen säljverksamhet och utmaningarna ni står inför. Klicka här och besvara enkäten Framtidens drivkrafter inom försäljning.

I arbetet med att dra slutsatser av vår undersökning sätter vi också våra resultat i perspektiv till andra aktuella undersökningar och kunskapsområden. Därigenom kan vi tillhandahålla unik och viktig information.

Undersökningen görs på ett brett underlag och tar ungefär 15 minuter att besvara. Svaren lämnas anonymt och kommer endast att analyseras och presenteras i statistisk form. Vi behöver dina svar senast 15 januari 2017.

Om du önskar att motta resultaten för ditt företag och kunna jämföra dessa med “best practice” får du möjlighet att uppge detta innan undersökningen avslutas.

Tack på förhand för att du deltar!

* Undersökningen fokuserar på specifika teman med anknytning till säljledning (försäljningsstrategi och organisation, säljprocesser, aktivitetsstyrning, utveckling av säljteam o.s.v.). Det är därför viktigt att den som svarar har gedigen kunskap inom detta område (t.ex. VD och försäljningschefer).

Svara senast 15 januari

Vilka är framtidens drivkrafter inom försäljning? Besvara vår senaste undersökning