Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Artiklar

Artiklar

Coachens checklista för att bli en bättre lyssnare

Coachens checklista för att bli en bättre lyssnare

Det finns omkring 250 000 ord i det svenska språket. Vårt aktiva ordförråd varierar från person till person, men i genomsnitt använder vi ca 20.000 av alla ord. Inte konstigt att det ibland är svårt att lyssna.
Läs mer
Vinn kundernas förtroende med värdeskapande rådgivning

Vinn kundernas förtroende med värdeskapande rådgivning

Har du någon gång hamnat i en situation där en kund bett dig komma med ett förslag på en lösning utifrån ett underlag de själva arbetat fram och där du tänkt:   Vad dumt att jag kommer så sent in i deras köpprocess.
Läs mer
Tillit - Utvecklingssamtalets viktigaste byggsten

Tillit - Utvecklingssamtalets viktigaste byggsten

Utvecklingssamtal finner sitt ursprung under andra världskriget. Det var en metod som användes för att motivera de anställdas inkomst och utvärdera huruvida deras lön var satt på rätt nivå.
Läs mer
Så blir konsekvensen av chefens negativa ledarbeteende

Så blir konsekvensen av chefens negativa ledarbeteende

På senare år har forskningen kring ledarskap mer och mer fokuserat på de ledarbeteenden som kan skapa demotivation och som ger minskade möjligheter för enskilda medarbetare och grupper att fungera på ett bra sätt i vardagsarbetet.
Läs mer
Istid eller framtid? - Därför ska du ta tempen på dina kunder

Istid eller framtid? - Därför ska du ta tempen på dina kunder

I dagens konkurrensutsatta marknad där sociala medier har satt kundens röst i centrum påverkar dina kunders omdöme direkt ditt företags framgång, och vare sig du vill eller inte råder transparens både mellan dig, dina kunder och även potentiella kunder.
Läs mer
Time Management – Så gör du rätt saker på rätt sätt!

Time Management – Så gör du rätt saker på rätt sätt!

Har du någonsin önskat att dygnet bestod av 48 timmar istället för 24? Eller kanske tänkt…”Tänk om jag fick jobba utan att bli störd hela tiden. Vad mycket jag skulle hinna!” Då är du inte ensam.
Läs mer
Relationssäljaren växlar upp och utmanar för överlevnad

Relationssäljaren växlar upp och utmanar för överlevnad

Varför goda relationer med dina kunder inte längre är en garanti för framgång?! Om vi hade frågat säljchefer för sådär 10-15 år sedan vilken typ av säljare de helst skulle vilja ha i sitt team hade de flesta svarat ”Relationssäljaren” och med det menat en säljare ..
Läs mer
Mercuri retoriktränar överlevare av barncancer att bli språkrör för Barncancerfonden

Mercuri retoriktränar överlevare av barncancer att bli språkrör för Barncancerfonden

Barncancerfonden hade dubblerat sin insamling på fyra år och vunnit pris som årets insamlingsorganisation. Å ena sidan hur roligt som helst tyckte insamlingschefen Åsa Blomberg på Barncancerfonden.
Läs mer
Smartare Social Selling

Smartare Social Selling

Det råder en spänd tystnad på kontoret. Alla säljare sitter vid sina skrivbord, tittar på sina skärmar och skriver med stor koncentration på sina tangentbord. Försäljningschefen ler när hon ser ut över raden av anställda, kontrollerar CRM-systemet och noterar att inte en enda av hennes..
Läs mer
I osynk med kunden? <br>- Lär dig synkronisera ert inre tempo

I osynk med kunden?
- Lär dig synkronisera ert inre tempo

Har du någonsin haft ett kundmöte där du känt att du och kunden inte riktigt är i synk? Jag tänker till exempel på taltempo, talvolym eller kroppsspråk. För att ta ett konkret exempel, så hade jag nyligen ett möte med en kund, där jag redan på vägen dit kände mig stress..
Läs mer
Orka vara chef – 5 tips för ett hållbart ledarskap!

Orka vara chef – 5 tips för ett hållbart ledarskap!

Att ”orka vara chef” är inte alltid lätt. Hur orkar man med sin dagliga ledarroll? Vad gör de ledare som står där trygga i sitt ledarskap även när det blåser hårt och stressfaktorn är hög och långvarig? Här kommer 5 tips på beteenden och mentala inställninga..
Läs mer
Coachande Ledarskap

Coachande Ledarskap

En undersökning visar att svenska ledare ägnar endast 2‐5% av sin tid åt riktigt coaching av sina medarbetare. Dessa siffror är ett bevis på att coaching är en av de mest utmanande ledarmetoderna.
Läs mer
Mina utmaningar som försäljningschef

Mina utmaningar som försäljningschef

”Ledningen hade klargjort att förändringarna som skulle genomföras var helt nödvändiga för att kunna behålla den organisation jag hade att arbeta med. Det fanns ett missnöje inte bara från ledningen över att nästan 40% av säljarna inte hade nått sina mål de senaste t..

Läs mer
Du är ny som chef, vad händer nu?

Du är ny som chef, vad händer nu?

Du har fått din första tjänst som chef med stort förtroende och ansvar. Du går in i din nya utmaning full av energi och entusiasm…

Du har blivit chef över några av dina före detta kollegor och du vet inte hur du ska förhålla dig till den nya situationen.

Läs mer
Att optimera teamets gemensamma säljarbete

Att optimera teamets gemensamma säljarbete

Team Selling är ett ofta använt uttryck när man beskriver säljare och kund/supportpersonal som arbetar tillsammans i kundarbetet. Att få säljteamet att kommunicera och samarbeta på ett effektivt sätt är ofta A och O för ett bra säljresultat.

Läs mer
Digitaliseringen av B2B-försäljning

Digitaliseringen av B2B-försäljning

Vi lever i en värld som kännetecknas av en ständigt accellererande utveckling. En konstant ström av ny teknologi och det faktum att information idag är så lättillgänglig ger dina kunder en illusion om att det är lätt att hitta en lösning på alla problem.

Läs mer
Bygg en miljö för den inre motivationen

Bygg en miljö för den inre motivationen

För alla företag och organisationer är medarbetarnas bidrag naturligtvis en av de allra viktigaste framgångsfaktorerna. Att medarbetarna känner mening och motivation med sina uppgifter är av stor vikt för att skapa ett bra arbetsklimat och en effektiv organisation.

Läs mer
Effektiv Coaching – Hur man förbättrar resultat

Effektiv Coaching – Hur man förbättrar resultat

De bästa och mest mångsidiga säljarna bär inte på några hemligheter. Det är ingenting mystiskt med deras resultat. De är helt enkelt bara väldigt bra på sitt jobb för att de har sett till att lära sig av sina erfarenheter och tidigare misstag.

Läs mer
De bästa tipsen för ett lyckat delat ledarskap

De bästa tipsen för ett lyckat delat ledarskap

I tiden

En av de tydligaste trenderna kring ledarskap är att fler och fler vågar ifrågasätta ”gamla sanningar”. En gammal sanning är att det är viktigt att man som individ bara har en chef, allt annat medför otydlighet, förvirring och extra tid för möten.

Läs mer
3 regler att följa vid försäljning via distributionskanaler

3 regler att följa vid försäljning via distributionskanaler

Allt fler företag beslutar sig för att sälja sina produkter utan inblandning från den egna säljstyrkan. Vilka är de typiska misstagen och vilka är reglerna vid försäljning via distributionskanaler?

Det händer ofta att företag:

Behandlar mellanhanden som en kund, inte som en ..
Läs mer
Att bemöta invändningar från kunden

Att bemöta invändningar från kunden

När du avslutat presentationen av din lösning och kunden börjar engagera sig på allvar, påbörjar du slutfasen av säljcykeln. I detta skede är det vanligt att kunden kommer med invändningar:

En invändning är en köpsignal, dvs. begäran/vilja om att få mer information.

Läs mer
Säljresultat under mikroskopet

Säljresultat under mikroskopet

“Att dissekera säljprocessen för att identifiera de områden som underpresterar är det bästa sättet att få ut det mesta av dina säljinvesteringar”, säger Moyra Smith från Mercuri International UK.

Läs mer
Request for Proposal: Har vi något val?

Request for Proposal: Har vi något val?

Förmodligen inte. Men, som Richard Higham från Mercuri International UK säger: ”Det finns ett sätt att sköta dessa procedurer för att nå bästa möjliga resultat.

Läs mer
Säljutveckling

Säljutveckling

Säljutveckling för stabil säljkultur

En av de största utmaningarna för säljorganisationer är att kunna utveckla ett långsiktigt samarbete med kunder och behålla kundnöjdheten på samma höga nivå som man inledningsvis hade.

Läs mer
Sales Transformation i 6 steg

Sales Transformation i 6 steg

Hur vi vinner nya kunder har förändrats. Gränslös Internetanslutning och ny teknologi har skapat oberoende kunder, som inte alltid känner att de behöver råd från en försäljare.

Läs mer
Utvecklande Ledarskap (UL)

Utvecklande Ledarskap (UL)

Vi arbetar idag tillsammans med ett stort antal multinationella företag och vi är stolta över att vara den största leverantören av UL-utbildningar på engelska med en blandning av ledare från hela världen.

Läs mer
Mercuri - en historia om framåtanda

Mercuri - en historia om framåtanda

Mercuri International har över 50 års erfarenhet av att stödja företag och individer i förbättring av försäljningsresultat.

Genom att använda vår unika kombination av konsulttjänster och expertis inom utbildning, hjälper vi ca 15 000 företag per år i mer än 50 lä..

Läs mer
Affärssimulering

Affärssimulering

Träna medarbetarna i att ta rätt beslut för att nå bättre resultat

Genom att presentera verklighetstrogna situationer skapar simuleringarna utmanande och engagerande inlärning som sätter ditt säljteams förmåga att fatta beslut på prov.

Läs mer
Impact Training – för större genomslag

Impact Training – för större genomslag

Sales performance - Snabbt förbättrad säljeffektivitet i utvalda affärer

Ibland uppstår kortsiktiga behov i verksamheten som inte kan lösas genom en mer långsiktig utvecklingsplan. För att täcka detta behov finns Impact Training.

Läs mer
Blended Learning

Blended Learning

Blended Learning är mer än bara en kombination av klassrumsundervisning och träning via internet. I vår blended learning ingår också:

intresseväckare webbaserade frågeformulär som skapar engagemang och motivation hos deltagarna snabbinlärningsmoduler (rapid learning modules) som ger ..
Läs mer
Våra expertområden

Våra expertområden

Försäljningsexpertis

Vi hjälper dig att 

Optimera säljprocesserna Kompetensutveckla alla som har en roll inom försäljning Anpassa säljsystem och verktyg

Dimensionera organisationen och säljstrukturen

Vem arbetar vi med? Säljpersonal, från kundfront till back-office ..
Läs mer
Mercuris 5-stegsmodell

Mercuris 5-stegsmodell

För att strukturera projekt och kvalitetssäkra ett effektivt utbildningsprogram hjälper vi dig som kund och samarbetspartner igenom 5 arbetssteg, som innefattar följande steg:  Vi gör en analys av nuvarande situation och behovsbild.
Läs mer
Försäljningsexpertis

Försäljningsexpertis

Vi hjälper dig att 

Optimera säljprocesserna Kompetensutveckla alla som har en roll inom försäljning Anpassa säljsystem och verktyg

Dimensionera organisationen och säljstrukturen

Vem arbetar vi med? Säljpersonal, från kundfront till back-office Kundservice Försäljn..
Läs mer
Förbättra resultaten

Förbättra resultaten

Vi använder vår 5-STEGS-modell för att strukturera projekten:

Analys för att ta reda på vad som fungerar bra och vilka förbättringar som behöver prioriteras Design för att utforma rätt lösning som når uppsatta mål Utbildning för att förbättra kompetens, ..
Läs mer
Opportunity Management - ”Du får aldrig en affär, du måste förtjäna den”

Opportunity Management - ”Du får aldrig en affär, du måste förtjäna den”

Har du någonsin funderat på om ditt företag lägger energi på rätt affärsmöjligheter? Frågeställningen är vanlig. De flesta säljare strävar naturligtvis efter att få så många anbudsförfrågningar som möjligt att g&ar..

Läs mer
Align the Supplier's Objectives with the Customer's

Align the Supplier's Objectives with the Customer's

The keys to effective strategic account planning” is a bestpractice model Performance Methods Inc. has developed from our extensive client work in the strategic account management area as well as our affiliation with the Strategic Account Management Association.

Läs mer
Assess and Strengthen the Account's Most Strategic Relationships

Assess and Strengthen the Account's Most Strategic Relationships

The keys to effective strategic account planning” is a best-practice model Performance Methods Inc. has developed from our extensive client work in the strategic account management area as well as our affiliation with the Strategic Account Management Association.

Läs mer
A Continuous Stream of Interactions

A Continuous Stream of Interactions

A number of trends can be seen in the ways customers are behaving towards suppliers. Some customers are so busy that they do not have the time or focus to think about anything else. Some genuinely have no need for what you do right now (but may do at some point). Some are saying they have no budget. Some need to involve others in their decisions.

Läs mer
Define What Is a Strategic Account and Assess Ongoing Fit

Define What Is a Strategic Account and Assess Ongoing Fit

The keys to effective strategic account planning” is a best-practice model Performance Methods Inc. has developed from our extensive client work in the strategic account management area as well as our affiliation with the Strategic Account Management Association.

Läs mer
Discover What the Customer Values Most and Validate

Discover What the Customer Values Most and Validate

The keys to effective strategic account planning” is a best-practice model Performance Methods Inc. has developed from our extensive client work in the strategic account management area as well as our affiliation with the Strategic Account Management Association.

Läs mer
Integrate and Balance Account and Opportunity Planning Processes

Integrate and Balance Account and Opportunity Planning Processes

The keys to effective strategic account planning” is a best-practice model Performance Methods Inc. has developed from our extensive client work in the strategic account management area as well as our affiliation with the Strategic Account Management Association.

Läs mer
Position and Differentiate Supplier's Unique Value with Customer

Position and Differentiate Supplier's Unique Value with Customer

The keys to effective strategic account planning” is a best-practice model Performance Methods Inc. has developed from our extensive client work in the strategic account management area as well as our affiliation with the Strategic Account Management Association.

Läs mer
Referrals and Introduction

Referrals and Introduction

Why?

Referrals work because they involve a transmission of trust. The trust that your client has in you and your organisation is transferred quickly to the new contact. Conversion ratios are improved (in one case better than 3:1 from first contact) and time lags are reduced.

Läs mer
Using financial insight to drive value selling

Using financial insight to drive value selling

Value selling centers on creating customer-specific value propositions, no doubt a familiar term. Rather than simply presenting what he has, the account manager and his organization focus instead on understanding the client’s business.

Läs mer
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Individuella färdigheter inom försäljning, ledarskap och management

Din förmåga att lyckas i din roll som säljare, chef, ledare eller medarbetare inom ditt arbetsområde, är beroende av dina kunskaper och färdigheter.

Läs mer
Försäljning

Försäljning

Mercuri Internationals konsulter har levererat professionella försäljningsutbildningar och konsultation under ett halvt sekel. Hos oss får du kombinationen av effektiva metoder i kombination med erfarna konsulter med lång erfarenhet av att utbilda personer inom försäljning.
Läs mer
Så jobbar vi globalt

Så jobbar vi globalt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet Om era mål är: Enhetlig implementering av era strategier, internationellt och på ett flertal språk Utveckling av en internationell säljkultur, medan ni samtidigt möter de olika ländernas individuella behov Optimering av st..
Läs mer
Key Account Management

Key Account Management

Förutom "stora affärer" kräver Key Account Management stort engagemang, såväl organisatorisk som operativt. Rätt relationer kan ge fantastiska resultat, men bara genom en stark och strukturerad process för att hantera relationerna.
Läs mer
Mercuri International / PMI och Hewlett Packard belönas med guld

Mercuri International / PMI och Hewlett Packard belönas med guld

Mercuri International / PMI och Hewlett Packard har belönats med guld av Brandon Hall koncernen för bästa Försäljningschefsprogram i kategorin Sales & Marketing. Priset grundas på en rigorös bedömningsprocess och alla anmälningar har evaluerats baserat på följande kriterier: behovsanpa..

Läs mer
Mercuri och LRF – en framgångshistoria

Mercuri och LRF – en framgångshistoria

”Vi vet att de kan leverera kunskap och kvalité”

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har valt att införa en koncerngemensam mål- och kompetens styrningsprocess, RIK.  För att få hjälp med att implementera detta kontaktade LRF, Mercuri International.

Läs mer
Ny bok: Han gjorde Mercuri världsledande – Curt Abrahamsson och Mercuri International

Ny bok: Han gjorde Mercuri världsledande – Curt Abrahamsson och Mercuri International

En bok av Björn Edsta

Curt Abrahamsson. Vem är det? Aldrig hört talas om? Så inleder journalisten Karl-Erik Sveiby en artikel i Ledarskap våren 1991. Och han skriver vidare: Lägg namnet på minnet.

Läs mer
Vårda era unga ledare

Vårda era unga ledare

Det märks allt tydligare… Det håller på att hända något på våra arbetsplatser som kommer att bli ett akut problem om bara några år. I takt med att rekordgenerationerna av 40- och 50-talister börjar närma sig pensionsåldern så ökar behovet markant av att få..

Läs mer
Säljledning

Säljledning

Mercuri Internationals säljledningsutbildning innefattar utformning av rätt process, implementering av rätta åtgärder och att främja värdefulla kunskaper och beteenden för att förbättra säljprestationerna.
Läs mer
Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning

Vi har över 50 års erfarenhet av att träna och utveckla ledare och arbetar idag med en metodik som bygger på lärande i din vardagsmiljö som ledare. Vi utgår från de senaste forskningsresultaten kring vad som krävs av dig för att bygga en organisation som präglas av lusten och förm&arin..
Läs mer