Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Blended Learning
Tillbaka

Blended Learning

Blended Learning är mer än bara en kombination av klassrumsundervisning och träning via internet. I vår blended learning ingår också:

 • intresseväckare
 • webbaserade frågeformulär som skapar engagemang och motivation hos deltagarna
 • snabbinlärningsmoduler (rapid learning modules) som ger enkla, ekonomiska och anpassade förberedelser inför workshopen
 • workshops med ett starkt operativt fokus, utformade för att vara ett stöd när kunskapen ska sättas i verket
 • web-coaching, synkron eller asynkron, för att stödja och följa upp implementationen
 • webbaserade möjligheter att dela med sig av tillvägagångssätt och case med gruppen för kontinuerlig utveckling och förbättring
 • webbaserad utvärdering för att mäta framgång efter programmets slut

Därmed blir utvecklingen som helhet mer effektiv, engagerande och verkningsfull när det gäller att uppnå förbättrade resultat.

Blended Learning har många fördelar:

 • Fysiska möten fokuserar på de viktigaste frågorna
 • Deltagarna kan själva styra sin utvecklingstakt
 • Tiden man är borta från jobbet minimeras och produktiviteten bibehålls
 • Budgeten räcker längre och vinsten blir större
 • Inlärningsmetoder som ligger i fas med teknologiutvecklingen