Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Case UNIONEN – Ökat antal medlemmar genom kompetensutveckling
Tillbaka

Case UNIONEN – Ökat antal medlemmar genom kompetensutveckling

Bakgrund

Fackförbundet Unionen är Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden och landets största tjänstemannaförbund. Med över 500 000 medlemmar och 1500 anställda behöver Unionen samarbetspartners som kan leverera stora projekt med jämn kvalitet i hela landet. Valet var enkelt för Maria Elo, chef för Unionen Säljsektionen när hon skulle välja en leverantör. Förbundet ville utveckla samtliga medarbetare inom Unionens säljkår: ”- Vi hade goda erfarenheter av att samarbeta med Mercuri från mina tidigare ansvarsområden, coachningsutbildningar och Unionen Direkt. Vi behövde hjälp med att skapa våra säljprocesser. Vi är duktiga på innehåll men vill gärna informera om allt. Samarbetet med Mercuri har varit toppenbra! Hjälpen vi fått har passat oss perfekt!” säger Maria Elo.

Om programmet

Målet med utbildningen har varit att ge alla rätt förutsättningar att nå sina mål och värva fler medlemmar. Hög kompetens ger trygghet och för att kunna skapa ett team i världsklass behövs goda kunskaper och färdigheter inom en medlemsorienterad säljprocess. Mercuri International har utvecklat deltagarna utifrån Differentiated Selling™. Därigenom skapades Unionens medlemsorienterade säljprocess, Unionens Säljtrappa och Unionens ”Appeal”, eller strukturen i säljsamtalet.

En av våra konsulter berättar om sin erfarenhet av att arbeta med projektet:

”- Arbetet är mycket utvecklande och motiverande där vi arbetat från att lägga en grundläggande säljstruktur till idag fokus på individuell coachning utifrån de säljprocesser vi skapat tillsammans.

Ett nära samarbete och öppna dialoger skapar rätt förutsättningar. Deltagarna visar ett stort engagemang och har mycket positiva reaktioner till såväl träning som coachning”. Maria Elo är också mycket nöjd med samarbetet: "Mercuris konsult är grym. Han kan anpassa utbildningar/stöd efter individuell nivå och även på grupp. Han är bra på att hitta andra lösningar om något inte fungerar”.

Tydliga resultat

Programmet har levererat tydliga och mätbara framsteg. Säljkåren uppnår märkbart bättre säljresultat; medarbetarna är nöjdare och mer motiverade; antalet medlemmar ökar konstant. Maria Elo säger ”- Jag märker en ökad motivation för uppgiften och kompetentare medarbetare”.

Även för Mercuri har samarbetet varit mycket givande: ”För mig som konsult är det en fantastisk resa att få vara med från starten av något helt unikt och tillsammans med motiverade och engagerade människor skapa skräddarsydda säljprocesser, få uppleva hur kunskapen förvandlas till färdigheter.

Jag är enormt stolt över den utveckling och de resultat vi uppnått tillsammans och ser framemot vår fortsatta gemensamma utveckling. Tillsammans skapar vi framgång, trygghet och glädje” avslutar vår konsult.