Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Coaching – Coachande ledarskap

Många undersökningar visar att chefer ägnar alldeles för lite av sin tid åt riktig coaching av sina medarbetare. Genom professionell coaching kan du skapa en ökad delaktighet vilket leder till ökad motivation och  stärkt självförtroende samt en ökad medvetenhet och större ansvarskänsla hos dina medarbetare och kollegor. Detta leder i sin tur till ökad individuell utveckling och ökad positiv påverkan på det organisatoriska resultatet. 


Citat från en tidigare deltagare: ”Utbildningen har gett mig många aha‐ insikter och jag har blivit bättre på att hjälpa mina medarbetare att se vad som måste göras, att ta eget ansvar och ta egna initiativ.”


OM COACHING – COACHANDE LEDARSKAP
Fokus ligger på att praktiskt träna coaching samt att observera andra och ge coachande återkoppling. Mellan varje träningspass får du korta teorigenomgångar med praktiska tips för effektiv coaching. Inför utbildningen genomför du även förberedande arbetsuppgifter.


UTBILDNINGSMÅL
Efter utbildningen kan du coacha andra i att nå ökad framgång. Du är medveten om dina styrkor och dina utvecklingsområden som coach och du har ökat dina möjligheter att nå satta mål.


Du har fått en ökad färdighet att använda GROW-modellen genom praktisk träning.


FÖR VEM
Utbildningen vänder sig till ledare och chefer på alla nivåer samt alla personer som har en roll där man leder och påverkar människor exempelvis projektledare, konsult, säljare som vill lära sig att coacha på riktigt.


INNEHÅLL
- Professionell coaching – framgångsfaktorer och fallgropar.
- Aktiv kommunikation – grunden i coaching.
- Att skapa insikt hos sig själv och hos andra – starten till beteendeförändring.
- Coachsamtalets olika byggstenar – GROW modellen.
- Coachkompassen™ – anpassa sin kommunikation utifrån medvetenheten hos personen man coachar.
- Att förstå signaler och budskap i samspelet med andra.
- Att övervinna de vanligaste hindren i ett coachsamtal.
- Träning i att ge coachande återkoppling.


Investering för dessa två dagar är 16 700 SEK exkl. moms. Dagkonferenspaket ingår. 


 


 

* Obligatoriska fält

Coaching – Coachande ledarskap