Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Fokus på kundupplevelsen gav resultat för SEB
Tillbaka

Fokus på kundupplevelsen gav resultat för SEB

Vårt mål är att stärka kundupplevelsen  och i den tuffa konkurrens  vi verkar inom  så är det extra viktigt att kontinuerligt  träna på själva samtalet/mötet med kunden  för att på det sättet säkerställa att vi håller en hög kvalitet i alla  våra kundmöten . Vi har därför genomfört en utbildning  för samtliga medarbetare som sitter i fronten med syftet att öka proaktiviteten och kundupplevelsen för de kunder som kontaktar oss.

Träningen var anpassad till oss och medarbetarna blev utmanande att utvecklas ytterligare och satsningen blev en succé! Effekter kom snabbt exempelvis i form av ökad försäljning och förbättrad kundnöjdhet. Vi kan också se att energin och modet har ökat hos många av våra medarbetare.

Vi har dessutom  samarbetat  med Mercuri bl. a. i utveckling av coachande samlyssning för gruppchefer och det gav oss  ett  gemensamt förhållningssätt till hur vi på bästa möjliga sätt utvecklar våra medarbetare genom aktiv coaching.

Vi upplever Mercuri International som en  mycket kompetent samarbetspartner där framförallt förmågan att anpassa utbildningarna efter vår verksamhet kan lyftas fram.

/Robert Svedberg, Kundcenterchef SEB Försäkringsdivisionen

Fokus på kundupplevelsen gav resultat för SEB