Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Förbättra resultaten
Tillbaka

Förbättra resultaten

Vi använder vår 5-STEGS-modell för att strukturera projekten:

  1. Analys för att ta reda på vad som fungerar bra och vilka förbättringar som behöver prioriteras
  2. Design för att utforma rätt lösning som når uppsatta mål
  3. Utbildning för att förbättra kompetens, färdigheter och förmågor
  4. Implementering för att ändra säljrutiner och -metoder
  5. Konsolidering för att säkra förväntade resultat