Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Tillbaka

Förhandling

Hur ofta förhandlar du i ditt säljarbete och hur ofta skulle du kunna sälja in nyttan med att förhandla? Förhandlingar är en viktig faktor för att skapa vinande relationer med dina kunder och med vinnande relationer menar vi relationer som ökar lönsamheten i ditt och din motparts företag. God förhandlingsteknik är helt enkelt en konst som inte bara kan få dig det du vill ha men också kan skapa känslan av framgång hos motparten och bygga långtgående relationer.  

Mercuri International kan tillsammans med er skapa ett företagsanpassat utbildningsprogram där vi hjälper er att få en tydlig förståelse av förhandlingsprocessen. Ni lär er ta bättre beslut och skapar resultat i era affärsprocesser med ökat självförtroende. I förhandlingar som rör större belopp och/eller kvalitetsprodukter eller -tjänster blir ni bättre förhandlare med insikt i hur man förbereder, genomför och utvärderar förhandlingsprocessen. Rätt hanterade ger förhandlingar omedelbara och mätbara förbättringar på sista raden. 

 

Våra utbildningsprogram är utformade med fokus på följande faktorer: 

  • Vem är du i en förhandling?
  • Hur kan du vara ditt bästa jag i en förhandling?
  • Förhandlingsprocessen – definition och identifiering av processens olika faser.
  • Förberedelsefasen – analys av ditt eget erbjudande och jämförelse med motpartens.
  • Sondering – utvärdering av nyckelkomponenterna och den andra partens behov och attityder.
  • Utspel – förståelse för förhandlingsutrymmet och potentiella lösningar.
  • Slutförhandling – att nå sina mål.
  • Samsyn på överenskommelsen – skapa förankring och engagemang i överenskommelsen.
 
Förhandlingsteknik kan vara en del av ett företagsanpassat utbildningsprogram som vi genomför ute hos din organisation, men du kan också ta del av denna utbildning genom Mercuri Internationals öppna utbildningsprogram.
 
”Vi har blivit mycket mer framgångsrika i våra förhandlingar, men våra förhandlingar har också blivit bättre. Vi ser mycket tydligare vad vi ger och vad vi får och har blivit en mer professionell förhandlingspartner.” /Utbildningsdeltagare i Förhandlingsteknik, Mercuri International Business School.
 
 
 
 
 
 
 
 
Förhandling Förhandling