Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Förhandlingsteknik

Hur ofta förhandlar du i ditt säljarbete, hur ofta skulle du kunna sälja in nyttan med att förhandla?


Förhandlingar är en viktig faktor för att skapa vinande relationer med dina kunder och med vinnande relationer menar vi relationer som ökar lönsamheten i ditt och din motparts företag. 

 


Citat från en tidigare deltagare: ”Vi har blivit mycket mer framgångsrika i våra förhandlingar, men våra förhandlingar har också blivit bättre. Vi ser mycket tydligare vad vi ger och vad vi får, och vi har blivit en mycket mer professionell förhandlingspartner.”


 


OM FÖRHANDLINGSTEKNIK
Utbildningen bedrivs med en blandning av förhandlingsspel, praktikfall, korta föreläsningar, gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyten. Vi arbetar med grundläggande strategier, metoder och taktik som krävs för att uppnå resultat för ditt företag. Samtidigt har vi fokus på att behålla ”vinna-vinna”-känslan hos båda parter.


UTBILDNINGSMÅL
Du får en tydlig förståelse av förhandlingsprocessen och lär dig ta bättre beslut och skapa resultat i dina affärsprocesser. Du blir en bättre förhandlare med insikt i hur man förbereder, genomför och utvärderar förhandlingsprocessen och du får ett ökat självförtroende i olika förhandlingssituationer.


FÖR VEM
Utbildningen är avsedd för chefer, säljare och specialister som är involverade i förhandlingar som rör större belopp och/eller kvalitetsprodukter eller tjänster.


INNEHÅLL
- Vem är du i en förhandling
- Hur kan du vara ditt bästa jag i en förhandling?
- Förhandlingsprocessen – definition och identifiering av processens olika faser.
- Förberedelsefasen – analys av ditt eget erbjudande och jämförelse med motpartens.
- Sondering – utvärdering av nyckelkomponenterna och den andra partens behov och attityder.
- Utspel – förståelse för förhandlingsutrymmet och potentiella lösningar.
- Slutförhandling – att nå sina mål.
- Samsyn på överenskommelsen – skapa förankring och engagemang i överenskommelsen.


Investering för dessa två dagar är 15 500 SEK exkl. moms. Dagkonferenspaket ingår. 


 

* Obligatoriska fält

Förhandlingsteknik