Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Försäljning och förhandling

I mer än 50 år har vi på Mercuri International hjälpt våra kunder att förbättra sin försäljning. Med Mercuri International får du mer än bara färdigheter. Våra försäljningsutbildningar ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att du ska bli framgångsrik inom försäljning och förhandling.

Mercuri Internationals konsulter har levererat professionella säljutbildningar och konsultation under ett halvt sekel. Hos oss får du en kombination av de effektivaste metoderna och konsulter med lång erfarenhet av att utbilda personer inom sälj.

Våra program är utformade med fokus på de tre faktorer som har störst effekt på säljprestationen: 

  • Kvantiteten på säljstyrkans insats
  • Kvaliteten på interaktionen med kunden
  • Inriktningen på säljinsatsen – sälj rätt produkter till de rätta kunderna – och till rätt beslutsfattare hos dessa kunder

I samarbete med kunden utarbetar våra konsulter professionella säljträningsprogram som ger goda försäljningsresultat. Våra kraftfulla metoder för säljträning säkrar att träningsuppläggen engagerar och utmanar deltagarna, samtidigt som de höjer säljteamets färdigheter och motivation.

Våra specialistområden inom försäljning och förhandling innefattar: 

  • Heltäckande säljplanering
  • Säkra säljfokus mot de största möjligheterna
  • Consultative Selling
  • Förhandlingsteknik
  • Slagkraftiga säljpresentationer
  • Telefonförsäljning och marknadsföring

Kurser inom detta område

Förhandlingsteknik
Förhandlingar är en viktig faktor för lönsamheten i ditt företag. Rätt hanterade ger de omedelbara och mätbara förbättringar på sista raden. Att förhandla framgångsrikt är en konst som också kan skapa känslan av framgång hos alla parter och bygga ...
Läs mer
Key Account Management, steg 1-2
KAM utbildning
Key Accounts är ditt företags viktigaste kunder, därför har ditt företag inte råd att mista dem. Eftersom konkurrenter gärna vill ta över dina nyckelkunder är ditt strategiska och taktiska arbete med dessa kunder avgörande för goda...
Läs mer
Grundläggande utbildning i försäljning, steg 1 - Expertise selling
Få yrken bjuder på lika stora utmaningar som säljarens. För att möta alla krav som marknaden ställer erbjuder vi Skandinaviens främsta och mest omfattande säljutbildningar. Utbildningarna ger dig alla verktyg och metoder du behöver för att struktu...
Läs mer
Grundläggande utbildning i försäljning, steg 2 - Säljstrategi
Få yrken bjuder på lika stora utmaningar som säljarens. För att möta alla krav som marknaden ställer erbjuder vi Skandinaviens främsta och mest omfattande säljutbildningar. Utbildningarna ger dig alla verktyg och metoder du behöver för att struktu...
Läs mer
Utvecklande utbildning i försäljning, steg 3 - Assertive selling
Få yrken bjuder på lika stora utmaningar som säljarens. För att möta alla krav som marknaden ställer erbjuder vi Skandinaviens främsta och mest omfattande säljutbildningar. Utbildningarna ger dig alla verktyg och metoder du behöver för att struktu...
Läs mer
Utbildning i försäljning på högre nivå, steg 5 - Konsultativ försäljning
Få yrken bjuder på lika stora utmaningar som säljarens. För att möta alla krav som marknaden ställer erbjuder vi Skandinaviens främsta och mest omfattande säljprogram. Programmet ger dig alla verktyg och metoder du behöver för att strukturera ditt...
Läs mer
Utbildning i relationsförsäljning, steg 4 - Relational selling
Få yrken bjuder på lika stora utmaningar som säljarens. För att möta alla krav som marknaden ställer erbjuder vi Skandinaviens främsta och mest omfattande säljutbildningar. Utbildningarna ger dig alla verktyg och metoder du behöver för att struktu...
Läs mer