Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Tillbaka

Försäljning

Mercuri Internationals konsulter har levererat professionella försäljningsutbildningar och konsultation under ett halvt sekel. Hos oss får du kombinationen av effektiva metoder i kombination med erfarna konsulter med lång erfarenhet av att utbilda personer inom försäljning.
 

Våra utbildningsprogram är utformade med fokus på de tre faktorer som har störst effekt på era försäljningsresultat: 

 • Kvantiteten på försäljningsstyrkans insats.
 • Kvaliteten på interaktionen med kunden.
 • Inriktningen på försäljningsinsatsen – sälj rätt produkter till de rätta kunderna – och till rätt beslutsfattare hos dessa kunder.
Tillsammans med er skräddarsyr våra konsulter professionella utbildningsprogram som ger goda försäljningsresultat. Våra metoder säkrar att utbildningen engagerar och utmanar deltagarna, samtidigt som de höjer försäljningsteamets färdigheter och motivation.
 

Våra specialistområden inom försäljning och förhandling innefattar: 

 • Optimering av försäljningsprocesser
 • Säljcoaching och utveckling av team och enskilda säljare
 • Målstyrning och säljverktyg
 • Heltäckande försäljningsplanering och säljstrategi
 • Säljutveckling för långsiktiga kundsamarbeten
 • Sambandet mellan Resultat, Insats och Kompetens – RIK
 • Key Account Management – KAM
 • Försäljningspsykologi
 • Förhandlingsteknik
 • Social Selling
En av de största utmaningarna för säljorganisationer är att kunna utveckla ett långsiktigt samarbete med kunder och behålla kundnöjdheten på samma höga nivå som man inledningsvis hade. För att lyckas med det krävs en del kompetenser som vi har stort fokus på i våra kurser. Inom säljutveckling arbetar vi bland annat med att hjälpa säljare att öka sin förmåga att proaktivt inleda och driva säljprocesser, öka sin förståelse för vad som skapar resultat inom försäljning samt att vid rätt tillfälle öka försäljningen till befintliga kunder, antingen med upselling eller cross-selling. Den här typen av säljutveckling säkerställer att samarbetet fortsätter att vara lönsamt både för kunden och säljaren.
I grund och botten gäller det även att etablera en positiv och stabil säljkultur i gruppen eller teamet. Det kan man åstadkomma genom att säljarna samverkar i försäljningsarbetet. Vi tillhandahåller högklassiga verktyg till alla säljare så att de kan få en gemensam struktur och öka förutsättningarna att lyckas med att höja intäkterna och säkra avdelningarnas långsiktiga utveckling. Säljutveckling riktar sig även till ledningen i en säljorganisation som får stöd till att skapa en långsiktig tillväxt. 
 
 
Försäljningsträning kan vara en del av ett företagsanpassat utbildningsprogram som vi genomför ute hos din organisation, men du kan också ta del av försäljningsutbildningar genom Mercuri Internationals öppna utbildningsprogram.
 
"Tack vare utbildningen fick jag en kick-start i mitt nya jobb som säljare och lärde mig mycket som jag inte kunde innan” /Utbildningsdeltagare Assertive Selling, Mercuri International Business School.
 
Försäljning