Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Försäljningsframgång i sociala medier med Mercuri Internationals Social Selling-koncept
Tillbaka

Försäljningsframgång i sociala medier med Mercuri Internationals Social Selling-koncept

Social selling är inte bara en fluga. Säljare som använder sig av Social Selling har 51 % fler möten och mycket större chans att lyckas. Mercuris utbildningsprogram Social Selling hjälper ditt företag att integrera social selling i företagets säljprocess för bästa resultat och effektiv resursanvändning. 
 
Det är ett faktum att 90% av alla prospekt säger att de inte besvarar kalla säljsamtal. 75% av alla inköpare säger dock att de använder sociala medier i sitt beslutsfattande. Detta har enorma konsekvenser för företagens säljstrategi  och alla företag lyckas inte med sina ansträngningar att anpassa sig till de förändringar som pågår. Andra undersökningar visar att 68% av alla som arbetar med försäljning upplever att säljprocessen förändras fortare än organisationerna hinner anpassa sig.
 
Utbildningsprogrammet som Mercuri International har tagit fram fokuserar på var exakt företagen bör sätta in sina social selling-insatser, från säljaktiviteter till nykundsbearbetning till account management. Det ger också kunskap om hur man ska tänka kring de olika plattformarna för Social Selling – LinkedIn, Twitter och övriga som t.ex. Xing, Conrad Pro etc. Målet med programmet är att du ska få en djupare förståelse för vad som krävs av företaget för att lyckas med Social Selling och på vilket sätt den enskilda säljaren kan utveckla sin förmåga inom Social Selling. 
 
Programmet inleds med en översikt över aktuella sociala medier och avhandlar sedan olika sätt att förhålla sig till social selling utifrån en attityd-undersökning. Eftersom programmet är utformat som en interaktiv workshop, får deltagarna här hjälp att kritiskt granska den befintliga säljprocessen och bygga upp de färdigheter som krävs för att lyckas med Social Selling genom praktisk träning och exempel från verkligheten.
 
Genom programmet utformar man också en handlingsplan med aktiviteter som försäljningschefen kan verkställa tillsammans med sitt säljteam för att utveckla företagets Social Selling. Det ingår också möjlighet till coaching/virtuell coaching kring säljledning och Social Selling samt uppföljning av hur företagets situation ser ut idag. 
 
”Dagens säljteam behöver kunna hantera ett köpbeteende som är mycket annorlunda än det vi hittills har sett.  För att lyckas behöver de anpassa sig och behärska nya metoder. Som världsledande inom säljutveckling är Mercuri International i en unik position att hjälpa säljare att utveckla de färdigheter som krävs för bättre kontakt och samarbete med det tredje millenniets välinformerade och självständiga kunder”. säger Frank Herbertz, verkställande direktör på Mercuri International.
 

Contact:

Frank Herbertz, President & CEO Mercuri International Group
Email: press@mercuri.net 
Telephone: +46 8 705 29 39

Daniela Vidakovic Lundin, Global Marketing Manager Mercuri International Group
Email: press@mercuri.net 
Telephone: +46 8 705 29 34

 
 

Ta reda på mer om Mercuri Internationals koncept Social Selling

Försäljningsframgång i sociala medier med Mercuri Internationals Social Selling-koncept