Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Hewlett Packard Excellent Sales management training
Tillbaka

Hewlett Packard Excellent Sales management training

Here you will find links to a series of interviews with Pierre Jover, Vice President & General Manager Channel Sales PPS EMEA at Hewlett Packard, on the Fly High Senior Management Development program developed and successfully implemented with Mercuri International and PMI.

The program is to increase the ‘General Manager’ thinking and capability of the sales directors. Its ultimate aim is to improve sustainable and profit growth for HP.

These videos take you through the story of how the program was developed, implemented and how it improved results through improved strategic planning and execution.

Why Mercuri - Why did HP choose Mercuri International/PMI.
Analysis - What analysis did we do to ensure that our solution focussed on the issues that would make the most difference to HP.
Consultancy - How did we work together to build the solutions.
Training - What did the training include.
Implementation - How was the program implemented.
Consolidation - How was the program consolidated.
Results - The financial results HP has measured from the program
Advice to Others - What advice HP gives to others who have a similar situation.
Outcomes for the Business - what has been the effect on the business.
Outcomes for the People  - what has been the effect on the people.

HP logotyp