Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Indirekt Ledarskap (IL)
Tillbaka

Indirekt Ledarskap (IL)

Det tog ett halvår för ledningsgruppen att formulera organisationens nya strategier…..…och 60 sekunder för medarbetarna att missförstå den på kick-offen… 

IL – Indirekt Ledarskap är ett av Försvarshögskolan kvalitetssäkrat koncept för ledare som befinner sig på högre organisatorisk nivå där man som ledare har en eller flera ledarnivåer mellan sig och medarbetarna.

Konceptet bygger på gedigen forskning och ger tillgång till konkreta och användbara verktyg.

Att leda genom andra chefer handlar om att föra ut mål, visioner och värderingar i organisationen via sina underställda chefer. Att kunna kommunicera via andra ledare kräver ett helhetstänk, förmåga att kunna delegera på ett sätt som skapar tillit samt förmåga att säkra att dina mellanchefer har förstått de fastlagda strategierna och agerar utifrån ledningsgruppens intentioner. Att leda genom andra chefer handlar till stor del om att vara en god förebild, leva som man lär och att ställa tydliga och uttalade krav på sina underchefer

 Läs mer om hur vi kan jobba företagsanpassat med din organisation

Indirekt Ledarskap (IL) Indirekt Ledarskap (IL)