Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Impact Training – för större genomslag
Tillbaka

Impact Training – för större genomslag

Sales performance - Snabbt förbättrad säljeffektivitet i utvalda affärer

Ibland uppstår kortsiktiga behov i verksamheten som inte kan lösas genom en mer långsiktig utvecklingsplan. För att täcka detta behov finns Impact Training. Syftet med detta tvådagarsprogram är att åstadkomma snabba förbättringar i säljarbetet inom specifika områden som t.ex:

  • Säljsamtal, den enda kontakten med kunden
  • Strategi, det övergripande arbetet med kunden, med ett flertal kontakter under en period eller fram till dess att ordern är lagt
  • Säljplanering, planera arbetet inom ett segment, dvs. för ett visst antal kunder

Vad är det som gör vår Impact Training så effektiv?

  • Träningen tar utgångspunkt i deltagarnas vardagliga arbetssätt och syftar till att utveckla detta. Vi strävar inte efter stora förändringar, utan efter viktiga förbättringar.
  • Träningen baseras på deltagarnas kunskap och erfarenheter. Det innebär att träningen är konkret och praktisk och därigenom upplevs som motiverande och stimulerande för deltagarna.
  • Metoden har en direkt koppling till aktuella problemområden i försäljningen (produkter, kunder etc.) och är därför ett meningsfullt och konkret stöd i deltagarnas dagliga arbete.
  • Träningen syftar till att hantera konkreta kundsituationer som deltagaren möter i sin vardag. Deltagarna står därmed väl förberedda när de möter dessa situationer i sitt dagliga arbete.