Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

IPU Profilanalys
Tillbaka

IPU Profilanalys

Att förstå sitt eget och andras beteende är en viktig nyckel för att utveckla ett effektivare ledarskap, fungerade team, ökad försäljning eller bättre kundvård. Är du nyfiken på hur du kan använda din personlighet på ett optimalt sätt i mötet med kunder och kollegor? Med hjälp av IPU Profilanalys som är baserat på ett pedagogiskt färghjul, beskrivs ditt och andras beteende i form av färger, vilket gör det enkelt och lätt att förstå och använda analysresultatet. Få ett enkelt och praktiskt verktyg i kommunikation, lär känna dig själv och förstå andra bättre!
 

IPU Profilanalys

 

FÖR VEM 

För dig som ledare eller för ett team som vill utveckla förståelsen av såväl egna som kollegors och/eller kunders beteendemönster och kommunikationsformer.

 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

 • Profilanalys – nyttan i min vardag
 • Lära känna de olika profilerna och deras styrkor och utmaningar
 • Anpassat beteende och grundbeteende
 • Min egen profils styrkor och risker ihop med andra
 • Olika profilers drivkrafter
 • Vår teamprofil – styrkor och utvecklingsområden
 • Individuella lärdomar

SÅ HÄR JOBBAR VI 

Utbildningen har ett starkt fokus på dig som person. Ett aktivt deltagande krävs och det är  grupparbeten, individuella arbetsuppgifter, praktiska övningar och reflektioner som integrerar insikterna i din egen arbetssituation. Vi kombinerar detta med korta föreläsningar. 

 

MÅLET MED UTBILDNINGEN

 • Få kunskap om IPU-profilanalys för att bättre förstå dig själv och andra
 • Utveckla kommunikation med kunder och kollegor
 • Att skapa förståelse för varför det kan uppstå 
 • kommunikationsproblem mellan människor

INVESTERING ex moms

Omfattning: 1-2 dag 
Investering: 34 000 SEK/utbildningsdag 
1 500 SEK/profilanalys 
3 000 SEK/individuell återkoppling 
Samtliga priser är  exklusive moms 
Praktiska detaljer anordnas av kund

 

INFORMATION & BOKNING

info@mercuri.se
+46 8 705 29 00
 
 

Så här kan vi jobba företagsanpassat med dig och din organisation

IPU Profilanalys