Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Ledarskap

Ledarskapsutbildning

Mercuri Ledarskap, ett affärsområde inom Mercuri International, hjälper dig till ett lönsamt ledarskap.

Vi utgår från de senaste forskningsresultaten kring vad som krävs av dig för att bygga en organisation som präglas av lusten och förmågan att nå mål, känna motivation samt att få tillgång till den inre drivkraften. Utifrån över 50 års erfarenhet av att träna och utveckla ledare arbetar vi idag med en metodik som bygger på lärande i din vardagsmiljö som ledare.

Utmaningen är inte att köpa ledarskapskurser och ledarskapsutbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.

Se en video om Mercuri Ledarskap:

https://vimeo.com/75375714

Kurser inom detta område

Att leda utan att vara chef
Många leder kollegor utan att ha en formell chefsbefattning med ett definierat personalansvar, till exempel i matrisorganisationer och projektorganisationer. Det ställer stora krav på dina ledaregenskaper; att du kan använda dina egna och andras f...
Läs mer
Coaching - Coachande ledarskap
En undersökning visar att svenska chefer ägnar endast 2‐5% av sin tid åt riktigt coaching av sina medarbetare. Genom professionell coaching kan du skapa en mer öppen och aktiv inlärning, en ökad medvetenhet och större ansvarskänsla, vilket i sin t...
Läs mer
Ny som chef, steg 1-2
Att vara ny som chef ställer helt eller delvis nya krav på dig och ditt beteende, och du hamnar i situationer som du inte har någon tidigare erfarenhet av. Som chef har du två huvuduppgifter: att skapa medvetenhet hos dina medarbetare och att möjl...
Läs mer
Mercuri Internationals säljchefsutbildning, steg 1-5
Dagens säljklimat ställer höga krav på dig som ledare för ett säljteam. Som Säljchef idag är dina viktigaste arbetsuppgifter att se till att ditt team förstår företagets strategi, når sina mål samt att ditt team utvecklas. Du måste vara en kombina...
Läs mer
UL - Utvecklande ledarskap, steg 1-2
Många ledare har beteenden i vardagsarbetet som inte hjälper dem och organisationen att lyckas. Destruktiva ledarbeteenden skapar tvärtom ofta de-motivation och passivitet. Utvecklande Ledarskap (UL) får istället dina medarbetare att växa i sina r...
Läs mer