Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Coaching - Coachande ledarskap

En undersökning visar att svenska chefer ägnar endast 2‐5% av sin tid åt riktigt coaching av sina medarbetare. Genom professionell coaching kan du skapa en mer öppen och aktiv inlärning, en ökad medvetenhet och större ansvarskänsla, vilket i sin tur leder till ökad framgång för ditt företag.

För vem?

Utbildningen vänder sig till ledare och chefer på alla nivåer samt projektledare som vill lära sig att coacha på riktigt.

Vad ger utbildningen?

Efter utbildningen kan du coacha andra i att nå framgång. Du är medveten om dina styrkor och dina utvecklingsområden som coach och du har ökat dina möjligheter att nå satta mål.

Hur är utbildningen upplagd?

Fokus ligger på att praktiskt träna coaching, samt   att observera andra och ge coachande återkoppling. Mellan varje träningspass får du korta teorigenomgångar med praktiska tips för effektiv coaching. Inför utbildningen genomför du även förberedande arbetsuppgifter.

Vad går vi igenom?

  • Hur skiljer sig coaching från traditionellt ledarskap?
  • Aktiv kommunikation – grunden i coaching
  • Att skapa insikt hos sig själv och hos andra – starten till beteendeförändring
  • Från start till beslut – coachsamtalets olika byggstenar
  • Att förstå signaler och budskap i samspelet med andra
  • Att övervinna de vanligaste hindren i ett coachsamtal
  • Träning i att ge coachande återkoppling.

Investering för dessa två dagar är 16 700 SEK exkl. moms. Dagkonferenspaket ingår. 

 

Citat från en tidigare deltagare: ”Utbildningen har gett mig många aha‐ insikter och jag har blivit bättre på att hjälpa mina medarbetare att se vad som måste göras, att ta eget ansvar och ta egna initiativ.”

 

För dig som vill fortsätta att utvecklas efter att du genomfört Coachande ledarskap rekommenderar vi att gå vidare med bl.a. följande utbildningar:

  • Utvecklande Ledarskap, UL
  • Utveckla dig själv och förstå andra bättre