Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Mercuri Internationals säljchefsutbildning, steg 1-5

Dagens säljklimat ställer höga krav på dig som ledare för ett säljteam. Som Säljchef idag är dina viktigaste arbetsuppgifter att se till att ditt team förstår företagets strategi, når sina mål samt att ditt team utvecklas. Du måste vara en kombination av strateg, analytiker, planerare och utvecklare.

En förutsättning för att hantera denna komplexa roll är att ha rätt metoder, använda rätt verktyg och besitta rätt färdigheter. Med Mercuri Internationals säljchefsutbildningen utrustar vi dig till att bli en effektiv och framgångsrik Säljchef.

För vem?

Mercuri Internationals säljchefsutbildning vänder sig till dig som ska ta rollen som säljchef, som haft den några år eller som har ett ledningsansvar för försäljning eller kundservice, t.ex. som region- eller exportchef.

Vad ger säljchefsutbildningen?

Du får kunskaperna och färdigheterna i de viktigaste verktygen du behöver för att leverera förväntat resultat. Fokus ligger både på säljstyrning och säljledarskap. Parallellt med utbildningen får du praktisk träning direkt i din verksamhet.

Hur är utbildningen upplagd?

Kursdagarna genomförs med en flexibel pedagogik med föreläsningar, simuleringsspel samt många träningspass med bl.a. aktörer där du får testa din förmåga att kommunicera. Du arbetar utifrån din personliga säljchefshandbok som är full av praktiska verktyg och tips och som kommer att hjälpa dig i ditt arbete långt efter avslutad kurs.

Mellan de olika träffarna arbetar du med olika arbetsuppgifter kopplade till din vardag, e-learning moduler för genomförda utbildningssteg samt träffar med din coachgrupp som består av andra deltagare i programmet.

Vad går vi igenom?

Steg 1: Säljchefen – En introduktion

Senaste rönen inom försäljning.Affärsplaneringsprocessen och visionen i vardagen.

 • Hur etablerar man en säljkultur?
 • Säljchefsrollen ‐ säljstyrning kontra säljledning.
 • Vilka beteenden i din roll som Säljchef skapar resultat?
 • Att leda dina säljare utifrån var de befinner sig i sin utveckling
 • ”Jag och säljchefsrollen. Mina egna styrkor och utmaningar” – lär känna dina kollegor i gruppen

Steg 2: Säljchefen – Strategen

 • Arbeta med mål – styrning och kontroll, eller utveckling och motivation?
 • Få dina säljare att förstå, acceptera och arbeta med målstyrning
 • Skapa tydlighet mellan resultat, insats och kompetens
 • Styra och analysera säljarbetet, formulera säljstrategier och säkra att dina säljare arbetar i rätt riktning
 • Opportunity management

Steg 3: Säljchefen – Coachen för dina säljare

 • Affärssimuleringsspel kopplat till dina lärdomar från steg 1 och 2
 • Vad skapar medvetenhet och ansvar
 • Grunderna i säljcoaching kopplat till Säljchefens nyckelarbetsuppgifter
 • Jag som coach – vilka beteenden krävs?
 • Vad driver oss? (förutom säljbonus?)
 • Praktisk träning i coaching

Steg 4: Säljchefen – Den utvecklande ledaren

 • Stöd och konfrontation – hur ser bra feedback ut?
 • Säljchefens huvudarbetsuppgifter för säljledning:
  • Att genomföra sambesök
  • RIK (Resultat, Insatser, Kompetens )‐samtal som målstyrningssamtal
  • Att ge energi i säljmötet
  • Träning med aktörer: Hur kan du använda coaching och feedback?

 Steg 5: Säljchefen – Den effektiva ledaren

 • Omvärldsseminarium ‐ hur ser det ut nu och vilka säljtrender ser vi framåt?
 • Säljchefen – en effektiv ledare och strateg. Vi sammanfattar.
 • Examination
  • Tentamen på innehållet
  • Sammanfattande träning med aktör
  • Min Säljledardeklaration – så här vill jag uppfattas i mitt ledarskap
  • Diplomering
  • Handlingsplan

 

Investering för dessa tio dagar, under en 12 månaders period, är 72 000 kr exkl. moms. Lunch och kaffe ingår.