Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Tillbaka

Netigate Medarbetarundersökningar

Vet du vad dina medarbetare tycker om sin arbetsplats?

En medarbetarundersökning är ofta ett bra sätt att kickstarta ett projekt när du är ute efter att göra förändringar och förbättringar i din organisation. Du får både ett unikt utgångsläge och samtidigt värdefulla insikter i hur nöjda dina medarbetare är med sin arbetsplats och vilka eventuella förändringar som skulle behöver göras för att de skulle trivas ännu bättre. Undersökningen identifierar de viktigaste drivkrafterna, ger förståelse för den nuvarande situationen och påvisar de viktigaste områdena för förbättring. 

 

En värdefull grund för vidare utveckling

Som man frågar får man svar, sägs det. Och visst är det så att det inte alltid är så lätt att utforma en medarbetarundersökning. Därför kan vi hjälpa dig att skräddarsy undersökningen med rätt frågebatteri så att du får relevant och användbar information som hjälper organisationen framåt. 
 
Efter en genomförd medarbetarundersökning som grund kan vi tillsammans med er analysera resultaten och därefter skräddarsy ett program där vi på ett kostnadseffektivt sätt allokerar rätt insatser på rätt ställe. 
 
Vi är leverantör av det kraftfulla verktyget Netigate som gör att vi kan utföra omfattande medarbetar- och kundnöjdhetsundersökningar med goda resultat. Netigate är ledande inom Europa när det kommer till genomförande av kund- marknads- och medarbetarundersökningar, startade 2005 och har tilldelats flera svenska och internationella priser.

 

Varför ska vi göra en Medarbetarundersökning?

  • Ni får ett värdefullt utgångsläge. 
  • Ni förbättrar förståelsen för era anställda. 
  • Ni får reda på vad era anställda tycker och tänker om er. 
  • Ni får reda på vem som är villig att rekommendera arbetsgivaren och varför.
  • Ni utvecklar organisationen med hjälp av de insikter ni får av att lyssna på era anställda.
Vill du veta mer om hur vi kan jobba med medarbetarundersökningar tillsammans med din organisation? Maila oss, så berättar vi mer!
 
 
 
Netigate Medarbetarundersökningar