Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Tillbaka

Key Account Management

Förutom "stora affärer" kräver Key Account Management stort engagemang, såväl organisatorisk som operativt. Rätt relationer kan ge fantastiska resultat, men bara genom en stark och strukturerad process för att hantera relationerna.
 
Att verkligen lyckas med Key Account Management har blivit en allt mer komplex uppgift och samtidigt en allt viktigare faktor för att säkra god tillväxt. Därför har Mercuri International och St. Gallens Universitet i Schweiz tillsammans utvecklat en komplett Key Account Management-metodik som innefattar:
 
  • Införandet av ett system för Key Account Management inom företaget
  • Företagsanpassning med KAM-perspektiv
  • Utveckla vinnande strategier och taktiker för Key Account Managers
  • Utveckla SMART-mål
  • KAM-planering med kontinuerlig uppföljning
  • Insikt i hur kundens beslutsteam tänker och resonerar
  • Vikten av tillgång till information och förmågan att omvandla informationen till meningsfylld och lättillgängliga företagsfakta
  • Key Account-lösningar
  • Effektiva KAM-team
Vår kraftfulla, heltäckande och affärsmässiga modell  hanterar Key Account Management för business-to-business på det nationella, internationella och globala planet för små, mellanstora och stora organisationer.
 
Key Account Management