Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

ram_lrff41d.png
 • LRF

 • Tomas Zetterquist
 • Regionchef LRF Konsult
 • Ledarskap är som mycket annat något man behöver träna på, ledarskap kan också variera mellan individ till individ och inom olika grupper. Ett ledarskap kan fungera bra i en tränad grupp, samma ledarskap kan fungera sämre i en otränad grupp. Ett situationsanpassat ledarskap räcker många gånger långt, men det slår inte det gemensamma kontraktet, överenskommelsen. Jag har haft möjlighet att själv genomgå Ledarakademin, tillsammans med delar av min ledningsgrupp. Vi har lagt energi på ledarskapet, det tar sin tid att träna, men vi räknar med att dra nytta av utbildningen över tiden. Utbildningen har varvats med teori och praktiska övningar, i flera fall med externa ”skådespelare” som ökat trovärdigheten och pedagogiken i träningen. En verktygslåda full av redskap för framtida träning och bruk!

ram_unionen3e8d.png
 • Unionen

 • Maria Elo
 • Säljchef
 • Samarbetet har varit toppenbra! Vi behövde hjälp med att skapa våra säljprocesser. Vi är duktiga på innehåll men vill gärna informera om allt.

  Hjälpen vi fått har passat oss perfekt! Vi hade goda erfarenheter tillsammans med Mercuri från tidigare ansvarsområde. Coachningsutbildningar och Unionen Direkt.

  Resultatet har varit en ökad motivation för uppgiften och kompetentare medarbetare. Jag skulle absolut rekommendera Mercuri International.

default1_bild_3051f.jpg
 • Om utbildningen Consultative Selling

 • Jens
 • Säljare
 • En av de största utmaningarna som säljare är att vidareutveckla sina långvariga kundrelationer och behålla intresset för sina produkter. Konsultativ försäljning ger säljaren de verktyg som behövs för att hitta nya, innovativa sätt att nå fram till kunden. Det har också gett mig bättre insikt om mina positiva egenskaper i säljarrollen och vad jag kan förbättra.

infront.png
 • Infront

 • Patrik Sandin
 • Försäljningsdirektör
 • Vi har valt att vidareutveckla våra säljare och säljchefer med Mercuri International eftersom de har de bästa verktygen som behövs för att ge dem rätt kompetens utifrån deras individuella behov. Våra säljchefer har fått de rätta verktygen för att bli de bästa cheferna. Mercuri kombinerar teori och träning på ett fantastiskt sätt med mycket kompetenta, engagerade konsulter med bra pedagogik.
Logo_Strukton_Rail_home.jpg
 • Strukton Rail AB

 • Gölin Forsberg
 • Kompetenschef
 • Vi har samarbetat sedan 2011 med Mercuri International, både gällande ledarskapsutbildningar och värdegrundsarbete. Mercuri lyckas alltid knyta kunskaperna till deltagarnas verklighet, oavsett om de möter ledningsgrupp eller första linjens chefer och banarbetare. Att vårt värdegrundsarbete är levande efter fem år är mycket tack vara Mercuris kunniga och engagerade konsulter som tar vår idé till konkreta diskussioner som får fäste i organisationen.
TMHEMaster_Logo.jpg
 • Toyota Material Handling Europe, TMHE

 • Fredrik Fjellstedt
 • Leadership Development Manager
 • På Toyota ställer vi höga krav på våra ledare och därför har vi också mycket höga krav på de konsluter vi arbetar med inom ledarutveckling. Mercuri har blivit en nära partner i vårt pan-Europeiska ledarprogram och de uppskattas av alla våra deltagande ledare. Förutom att de har en hög, jämn nivå på sina leveranser är de mycket lätta att samarbeta med och tar ett tydligt ansvar och ägarskap för sina delar i programmet.