Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Säljchefsutbildning

Välkommen till Mercuri Internationals Säljchefsutbildning. Ett omsorgsfullt framtaget program som utrustar dig som säljchef, eller blivande säljchef, med rätt verktyg för att leda dig själv och ditt team. Hos Mercuri International Business School utvecklas du och byter erfarenheter under ledning av konsulter som specialiserat sig på just ditt område. Du får tillgång till de senaste rönen och bygger ett nätverk med personer i liknande ställning i näringslivet. Dagens säljklimat ställer höga krav. Ge dig själv rätt förutsättningar att lyckas med en ny uppdaterad verktygslåda.


Citat från tidigare deltagare: "Bra struktur, övningar, utbildningsledare och deltagande kollegor. Högt i tak och bra diskussioner!"


OM SÄLJCHEFSUTBILDNINGEN
Utbildningsdagarna genomförs med en flexibel pedagogik med föreläsningar, simuleringsspel och träningspass med skådespelare där du får testa din förmåga att kommunicera. Du arbetar utifrån din personliga säljchefshandbok som är full av praktiska verktyg och tips och som kommer att hjälpa dig i ditt arbete långt efter avslutad kurs. Mellan träffarna arbetar du med uppgifter kopplade till din vardag, e-learningmoduler och träffar med din coachgrupp.


UTBILDNINGSMÅL
Du får kunskaperna och färdigheterna i de viktigaste verktygen du behöver för att leverera förväntat resultat. Fokus ligger både på säljstyrning och sälj-ledarskap. Parallellt med utbildningen får du praktisk träning direkt i din verksamhet.


FÖR VEM
För dig som ska ta rollen som säljchef, som haft den några år eller som har ett ledningsansvar för försäljning eller kundservice, t.ex. som region- eller exportchef.


INNEHÅLL


Steg 1: Ledarskap med säljteam
- Utveckla säljteam – skillnaden team /personligt ledarskap
- Framgångsfaktorer i säljteam - energi, målmedvetenhet, samarbete och ambition.
- Säljchefen som förebild. Hur utvecklar jag min roll?
- Teammöten – fysiska träffar och distansmöten – hur arbetar jag effektivit med Skype etc.
- Mötesstruktur och agenda.
- Presentationsteknik - med fokus på HUR!
- ”Storytelling” – Sälj in idéer och kommunicera med säljteamet.
- ”Storytelling” – ”Jag och säljchefsrollen. Mina egna styrkor och utmaningar” – lär känna dina kollegor i gruppen


Steg 2: Resultatförbättring & kommunikation
- Få dina säljare att förstå och arbeta med målstyrning.
- Tidsanvändning och planering.
- Framgångsfaktorer inom säljarbetet.
- Ledarskap och hög / låg presterande säljare.
- ”1-to-1” diskussioner.
- Kommunikationsstilar och olika behov bland säljare.
- ”Mina utvecklingsområden och säljchefshandboken”.


Steg 3: Säljkompetensanalys & samarbete
- Framtiden viktigaste kompetenser.
- Definiera, strukturera och mät säljarnas kompetenser och framtida konkurrenskraft.
- Säljsystem och verktyg som stöd för kompetensutveckling.
- Sambesök - principer och ledarkultur.
- Utveckla säljkommunikation i olika kanaler. Offert- och förhandlingsteknik.
- ”Mina utvecklingsområden och säljchefshandboken”.


Steg 4: Utvecklande ledarskap
- Flexibelt säljledarskap - innehåll och mål.
- Mitt personliga ledarskap - 360 test.
- Förändringsledarskap - hur implementerar jag förändring i säljkulturen / säljarbetet?
- Motivation och säljaren.
- Coaching - Business Coaching - coacha dina säljare.
- ”Mina utvecklingsområden och säljchefshandboken”.


Steg 5: Säljchefen – Att säkerställa framgång
- Individuella utvecklingssamtal.
- Min personliga ledarprofil – hur vill jag utveckla mig själv? 
- Konflikthantering i säljorganisationen.
- Att leda säljare på distans.
- Att initiera och leda i förändring.
- Summering av utbildningprogrammet.
- Min Säljledardeklaration – så här vill jag uppfattas i mitt ledarskap.


Investering för dessa tio dagar, under en 12 månaders period, är 72 000 kr exkl. moms. Lunch och kaffe ingår.


* Obligatoriska fält

Säljchefsutbildning