Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Utvecklande utbildning i försäljning, steg 3 - Assertive selling

Få yrken bjuder på lika stora utmaningar som säljarens. För att möta alla krav som marknaden ställer erbjuder vi Skandinaviens främsta och mest omfattande säljutbildningar. Utbildningarna ger dig alla verktyg och metoder du behöver för att strukturera ditt säljarbete, bli mer effektiv och nå planerade resultat. MI Assertive Selling© är en av flera utbildningar vi erbjuder inom vårt säljkoncept.


Citat från en tidigare deltagare: ”Tack vare utbildningen fick jag en kick-start i mitt nya jobb som säljare och lärde mig mycket som jag inte kunde innan.”


OM ASSERTIVE SELLING
Utbildningen bedrivs med en blandning av korta föreläsningar, kartläggning, gruppdiskussioner, eget arbete och praktisk träning. Du skapar även en individuell handlingsplan för framtiden.


UTBILDNINGSMÅL
Med Assertive Selling stärker du din förmåga att vinna kunder som är negativa till dig och som vet vad de behöver. Du lär dig sälja genom att effektivt förmedla dina argument  och nyttan av produkten/tjänsten.


FÖR VEM
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som säljare i säljsituationer med högt motstånd, exempelvis nykundsbearbetning eller telefonförsäljning.


INNEHÅLL
- Grunderna i MI Differentiated Selling©.
- Försäljningsprocessen utifrån Assertive Selling.
- Hur etablerar jag snabbt en kontakt och hur skapar jag uppmärksamhet?
- Att styra ett samtal på ett positivt sätt.
- Problem- eller behovsdefiniering.
- Hantera köpmotstånd.
- Presentera lösningen och komma till avslut.


MI Differentiated Selling© är en metod för att sälja till alla kunder, med olika motiv, attityd och köpvilja. För att öka genomslagskraften i ditt säljarbete måste du ha kompetensen att bedöma en säljsituation och att anpassa din säljkommunikation. MI Differentiated Selling© ger dig alla verktyg du behöver.


Investering för dessa två dagar är 17 800 SEK exkl. moms. Lunch och kaffe ingår. 

* Obligatoriska fält

Utvecklande utbildning i försäljning, steg 3 - Assertive selling