Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Utbildning i försäljning på högre nivå, steg 5 - Konsultativ försäljning

Få yrken bjuder på lika stora utmaningar som säljarens. För att möta alla krav som marknaden ställer erbjuder vi Skandinaviens främsta och mest omfattande säljprogram. Programmet ger dig alla verktyg och metoder du behöver för att strukturera ditt säljarbete, bli mer effektiv och nå planerade resultat. MI Consultative Selling© är en av utbildningarna inom ramen för vårt säljprogram. 

För vem?


Utbildningen vänder sig till säljare och konsulter som har ambitionen att bli ännu bättre på att sälja till chefer på högre nivå hos kunden.


Vad ger utbildningen?


När du säljer till höga chefer eller säljer komplexa lösningar är det ytterst viktigt att förstå kundens omvärld och bransch. I Consultative Selling tränar du din förmåga att analysera kundens situation och att lyfta kunddialogen till en nivå som möjliggör försäljning..


Hur är utbildningen upplagd?


Utbildningen bedrivs med en blandning av korta föreläsningar, gruppdiskussioner, eget arbete, olika case samt tillämpning av olika verktyg.


Vad går vi igenom?


- Grunderna i MI Differentiated Selling©.
- Den konsultativa försäljningsprocessen.
- Marknadskrafter och affärsprioriteringar.
- Hinder, lösningar och tidspress.
- Analys av olika säljsituationer.
- Att sälja ett resultat – inte en produkt eller tjänst. Att hitta unika säljargument.
- Att skapa värde för kunden.
- Att hantera invändningar.
- Praktisk tillämpning.


MI Differentiated Selling© är en metod för att sälja till alla kunder, med olika motiv, attityd och köpvilja. För att öka genomslagskraften i ditt säljarbete måste du ha kompetensen att bedöma en säljsituation och att anpassa din säljkommunikation. MI Differentiated Selling© ger dig alla verktyg du behöver.


Investering för dessa två dagar är 17 800 SEK exkl. moms. Lunch och kaffe ingår. 


Citat från en tidigare deltagare: ”I min roll som säljare förväntar sig kunden ofta att jag är insatt i hans eller hennes situation och kan ge råd. Med Consultative Selling har jag lärt mig hur jag kan göra det på bästa sätt.”

* Obligatoriska fält

Utbildning i försäljning på högre nivå, steg 5 - Konsultativ försäljning