Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Utbildning i relationsförsäljning, steg 4 - Relational selling

Har du kunder som köper delar av det du erbjuder, men absolut inte allt som de skulle kunna köpa? Har du kunder som du vet handlar mer från dina kollegor i branschen? Då kan detta vara ett tecken på att din relation med kunden kan bli djupare.  Lär dig hur du bygger du en lång och stark relation med dina kunder, hur du använder kundrelationen för att öka din försäljning, ta marknadsandelar och få dina kunder att köpa mer. MI Relational selling© är en av flera utbildningar vi erbjuder inom vårt säljkoncept.


Citat från en tidigare deltagare: ”Jag har blivit bättre på att ta hand om mina befintliga kunder och har höjt min återköpsfrekvens.”


OM RELATIONAL SELLING
Utbildningen bedrivs med en blandning av korta föreläsningar, gruppdiskussioner, eget arbete, olika case samt tillämpning av olika verktyg. Du skapar även en individuell handlingsplan för framtiden.


UTBILDNINGSMÅL
Du lär dig hur du bygger långa och goda kundrelationer och hur du kan använda en god kundrelationen för att öka försäljningen utan att tränga dig på. Du får kunskaper om och färdigheter i säljtekniker som stärker den affärsmässiga kundrelationen. 


FÖR VEM
Utbildningen vänder sig till säljare och konsulter som direkt eller indirekt säljer produkter, tjänster eller projekt. 


INNEHÅLL
- Grunderna i MI Differentiated Selling©, som är en modell för att situationsanpassa din säljstil efter kundens situation.
- Förstå olika personers sätt att fatta beslut och kommunicera.
- Öka din medvetenhet om hur du beter dig i säljsituationer och vilka styrkor respektive utmaningar du har i ditt relationsskapande.
- Du lär dig hur du skapar större öppenhet, relation och samarbete med dina kunder.
- Två konkreta säljmodeller anpassade för merförsäljningMI Differentiated Selling© är en metod för att sälja till alla kunder, med olika motiv, attityd och köpvilja. För att öka genomslagskraften i ditt säljarbete måste du ha kompetensen att bedöma en säljsituation och att anpassa din säljkommunikation. MI Differentiated Selling© ger dig alla verktyg du behöver.Investering för dessa två dagar är 17 800 SEK exkl. moms. Lunch och kaffe ingår. 

* Obligatoriska fält

Utbildning i relationsförsäljning, steg 4 - Relational selling