Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Säljutveckling
Tillbaka

Säljutveckling

Säljutveckling för stabil säljkultur

En av de största utmaningarna för säljorganisationer är att kunna utveckla ett långsiktigt samarbete med kunder och behålla kundnöjdheten på samma höga nivå som man inledningsvis hade. För att lyckas med det krävs en del kompetenser som vi har stort fokus på i våra kurser. Inom säljutveckling arbetar vi bland annat med att hjälpa säljare att öka sin förmåga att proaktivt inleda och driva säljprocesser, öka sin förståelse för vad som skapar resultat inom försäljning samt att vid rätt tillfälle öka försäljningen till befintliga kunder, antingen med upselling eller cross-selling. Den här typen av säljutveckling säkerställer att samarbetet fortsätter att vara lönsamt både för kunden och säljaren.

I grund och botten gäller det även att etablera en positiv och stabil säljkultur i gruppen eller teamet. Det kan man åstadkomma genom att säljarna samverkar i försäljningsarbetet. Vi tillhandahåller högklassiga verktyg till alla säljare så att de kan få en gemensam struktur och öka förutsättningarna att lyckas med att höja intäkterna och säkra avdelningarnas långsiktiga utveckling. Säljutveckling riktar sig även till ledningen i en säljorganisation som får stöd till att skapa en långsiktig tillväxt. 

Läs mer om hur du kan utveckla säljet på din avdelning i våra spännande säljprogram