Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Se upp för destruktiva ledarbeteenden!
Tillbaka

Se upp för destruktiva ledarbeteenden!

På senare år har forskningen kring ledarskap mer och mer fokuserat på de ledarbeteenden som kan skapa demotivation och som ger minskade möjligheter för enskilda medarbetare och grupper att fungera på ett bra sätt i vardagsarbetet. Anledningen till denna omsvängning är inte så svår att förstå när man tänker på innebörden av begreppet ”Bad is worse than good!”

Forskningen visar att negativa ledarbeteenden har en direkt negativ påverkan på motivationen hos medarbetare. Det finns ett talesätt som säger att ”det krävs 10 bra ledarbeteenden för att kompensera ett dåligt”…

Det betyder att vi som ledare och organisationer har mycket att vinna på att utforska och bli medvetna om de delar av ledarskapet som ibland t.o.m. kan kallas rent destruktivt.

Forskare på Försvarshögskolan (FHS) har studerat och identifierat olika negativa ledarbeteenden som på kort eller lång sikt kan påverka medarbetarna. Forskningsarbetet har starka kopplingar till det som kallas Utvecklande ledarskap (UL) och ger intressanta tankar kring vad vi behöver minimera och vad vi istället bör förstärka i ledarskapet på arbetsplatsen. 

Här följer några exempel på negativa ledarbeteenden som beskrivs på olika sätt i forskningen.

Låt-gå- ledaren

Alla har vi haft våra  ”Låt-gå-ledare” om vi jobbat ett tag. Jag kommer själv ihåg en chef jag mött som alltid hade förmågan att besvara mina frågor med ”Vad tycker du själv?” eller ”Det där fixar du!”. Att fråga vad jag själv tyckte kan ju verka vara ett bra coachande sätt att agera på men när man är ny på jobbet och söker lite vägledning så blir man inte direkt motiverad…

Låt-gå-ledaren har ofta en rad andra beteenden:

  • Försvinner iväg på möten utan att ha berättat för medarbetarna.
  • Undviker att fatta beslut.
  • Följer inte upp.

Älska mig – ledaren

Känner ni igen den där chefen som i sin vilja att bli älskad av sin grupp och få bekräftelse på att hen ”duger” gör saker som faktiskt ibland går stick i stäv med vad organisationen har bestämt. Det handlar om ledare som inte törs/vill ta ansvar för beslut som kan uppfattas som negativa av medarbetarna. Resultatet kan bli förvirring i hela organisationen eftersom ledarna börjar skicka olika signaler utifrån tagna gemensamma beslut.

Älska mig - ledaren kan också visa upp följande beteenden:

  • Censurerar bort viktig information som hen uppfattar som ”skadlig” för sin egen image.
  • Säkrar inte att satta mål och strategier följs upp och efterlevs när arbetsgruppen uttryckt att de inte tror på dem.
  • Sätter kollegor i en ohållbar sits när hen har gett gruppen olika typer av ”belöningar” trots att det är bestämt att detta inte ska ske pga. av besparingsåtgärder.

Lojal-in-till-döden-mot-mitt-företag-ledaren

Det var en lång titel men detta beskriver den ledare som i sin iver att tjäna företaget och dess målsättningar kan gå över lik när det gäller personalens hälsa och motivation. Ofta uppmärksammas dessa ledare för att de når mål men ledningen ser inte att det skett på bekostnad av psykisk ohälsa, bra medarbetare som väljer att sluta och även kunder som behandlats dåligt bara för att ledaren hetsat in resultat.

Andra kännetecken på detta destruktiva ledarbeteende kan vara:

  • Ledaren släpper inte fram andra när det gäller att presentera resultat utan vill stå i ”strålkastarljuset” själv.
  • Skapar en stämning på jobbet där folk inte vågar berätta hur de mår och hur illa det är ställt med det långsiktiga kundarbetet.

Avslutningsvis…

Som ledare är du bara människa... Det betyder att vi alla troligen hamnar i situationer där vi visar upp dessa beteenden någon gång. Det är viktigt att förstå att dessa beteenden blir negativa först om de upprepas under en längre tid.

Vi som ledare har på kort sikt många positiva effekter att vinna om vi ”vågar se” och konfrontera det negativa ledarskapet. Därefter kan vi fortsätta att ytterligare stärka det ledarskap som skapar motivation och engagemang.

 

Hans Blank                                    Kari Larsdotter Hedman

 

Mercuri Ledarskap

Ett affärsområde inom Mercuri International

Läs mer om utbildningen UL - Utvecklande ledarskap, steg 1-2

Se upp för destruktiva ledarbeteenden!