Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

UL - Utvecklande ledarskap, steg 1-2

Många ledare har beteenden i vardagsarbetet som inte hjälper dem och organisationen att lyckas. Destruktiva ledarbeteenden skapar tvärtom ofta demotivation och passivitet. Utvecklande Ledarskap (UL) får istället dina medarbetare att växa i sina roller och ökar ditt företags möjligheter att nå satta mål. Det beskriver de beteenden som skapar ett gynnsamt arbetsklimat, bl.a. hur du som ledare fungerar som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en tydlig och stark värdegrund. En utvecklande ledare utmärks av inspiration och motivation som ökar delaktighet och kreativitet, samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera andra med syfte att utveckla medarbetarbetarna i positiv riktning. 

 


Citat från en tidigare deltagare: ”Utvecklande Ledarskap har fått mig att växa som ledare och människa. Jag kan se vad jag tidigare gjorde fel, och mina medarbetare säger att de har en mycket bättre chef nu.”


 


Utvecklande ledarskap 


 


OM UTVECKLANDE LEDARSKAP
I utbildningen varvas teori med gruppdiskussioner och övningar. Du förväntas delta mycket aktivt på kursen. Under dagarna kommer du att få uppleva olika metoder för att skapa engagemang och närvaro som hjälper dig att finna ditt fokus. En stor del av utbildningen genomförs med grupper om tre i syfte att öka den egna reflektionen, s.k. lärteam. Du får även coaching av en av våra handledare.


UTBILDNINGSMÅL
Du lär dig att utveckla dina medarbetare för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen eller arbetsgruppen. Det gör du genom att utveckla dina dagliga ledarhandlingar med stöd av Utvecklande Ledarskap och genom de personliga beslut du tar utifrån tolkningen av de svar du får genom ett 360-grader ledarbedömningsunderlag.


FÖR VEM
Utbildningen riktar sig till ledare på alla nivåer som har personalansvar. Du bör dock ha arbetat som chef i minst 6 månader.


INNEHÅLL
Utbildningen genomförs under 4 dagar totalt, uppdelat på 3+1 dag, där du får förståelse för ledarmodellen samt får arbeta mycket med den feedback du fått på din 360-graders ledarbedömning. Formuläret omfattar ett stort antal beteenden som beskriver ditt sätt att leda. Du får återkoppling på önskvärda kompetenser inom ledarskap:


- Fackkompetens 
- Chefskompetens
- Social kompetens
- Stresshanteringsförmåga 


Efter ca två månader sker en uppföljningsdag som avser att hjälpa dig med ytterligare reflektion och utbyte av erfarenheter med andra ledare i syfte att se över och eventuellt modifiera din utvecklingsplan.


Utvecklande Ledarskap har forskats fram, ägs och fortsätter att förfinas av Försvarshögskolan (FHS) och används idag inom stora delar av det privata näringslivet och andra sektorer av arbetslivet samt även på elitnivå bland tränare inom idrott.


Investering för dessa fyra dagar är 29 900 SEK exkl. moms. Dagkonferenspaket samt en middag ingår. 


* Obligatoriska fält

UL - Utvecklande ledarskap, steg 1-2