Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Tillbaka

Utvärdera effekterna av utbildningsinsatser

Lärande och utveckling är en betydande investering för många företag och i det nuvarande ekonomiska klimatet är det allt svårare att rättfärdiga denna kostnad. I den nyligen gjorda L&D årsundersökningen av Chartered Institute of Personnel Development (CIPD) framhölls att många organisationer kämpar för att utvärdera effekterna av L&D-program på sin verksamhet. Detta kan leda till vad undersökningen också identifierade som "capability gaps". Mercuri International arbetar med sina kunder för att lösa problemet med nya och lättanvända kompetensutvärderingar och benchmarkingverktyg.
 
 

Kom igång med Sales Evaluator

Utvärdera effekterna av utbildningsinsatser