Försäljning och förhandling

Försäljning och förhandling

Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara färdigheter. Försäljningsutbildningarna ger motivation, kunskaper, vanor och verktyg för att bli framgångsrik inom försäljning.
Säljledning

Säljledning

Försäljningscheferna har en central roll i företagens försäljningsframgångar. Mercuri International kan visa hur du får ut det mesta av dem.
Ledarskap

Ledarskap

Utmaningen är inte att köpa kurser och utbildning - utmaningen är att köpa hållbarhet i form av positiva ledarbeteenden i ett längre perspektiv.
Internationella projekt

Internationella projekt

Låt internationell försäljningsökning bli verklighet!
Mercuri International Business School

Mercuri International Business School

Utveckla dina individuella färdigheter inom försäljning, management och kundservice.

Taking Sales to a Higher Level

Mercuris 5-stegsmodell
Tillbaka

Mercuris 5-stegsmodell

För att strukturera projekt och kvalitetssäkra ett effektivt utbildningsprogram hjälper vi dig som kund och samarbetspartner igenom 5 arbetssteg, som innefattar följande steg: 
  1. Vi gör en analys av nuvarande situation och behovsbild.
  2. Vi designar programmet tillsammans med er så att det får en unik profil anpassat till er verklighet.
  3. Vi genomför träningar utifrån en tydlig pedagogik med mycket fokus på aktiv träning för deltagarna.
  4. Vi hjälper på olika sätt till att säkra implementeringen, dvs att säkra att det som tränats verkligen blir genomfört.
  5. Vi stöttar er fortsatta utveckling genom att mäta effekter, ge er feedback på uppnått resultat samt identifiera fortsatta utvecklingsområden. 
Mercuri International 5-stegsmodell
 
Tillsammans med ditt företag designar våra konsulter ett utbildningsprogram som är skräddarsytt för just er.